Rahastamine

Käesolevat projekti toetatakse Euroopa Komisjoni poolt algatatud ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ toetuslepingu nr 770504 alusel

Projekti eelarve: 2,5 mln €.

Partnereid: 11

Alguskuupäev: 1. mai 2018

Kestus: 36 kuud