Dwar PERICLES

Il-Proġett PERICLES huwa proġett ta’ riċerka u innovazzjoni iffinanzjat mill-EU; dan il-proġett se jseħħ bejn is-snin 2018-2021. PERICLES jippromwovi sostenibilita, parteċipanza governattiva ta’ wirt kulturali fil kosta tal-Ewropa u reġjuni marittimi permezz ta’ approċċ interdixxiplinari u li jilħaq reġjuni ġeografiċi differenti. L-għan prinċipali tal-proġett huwa li joħloq u juri qafas komprensiv li bih jinftihem, jiġi preservat u utilizzat il-wirt kulturali marittimu għal-benefiċċju tas-soċjeta.

Għal iktar informazzjoni żur is-sit: https://www.pericles-heritage.eu