Kohta PERICLES

PERICLES on ELi teadus- ja innovatsiooniprojekt, mis kestab 2018–2021. PERICLES edendab kultuuripärandi jätkusuutlikku ja kaasavat juhtimist Euroopa ranniku- ja merealadel, rakendades unikaalset interdistsiplinaarset ja geograafiliselt laiaulatuslikku lähenemisviisi. Projekti üldiseks eesmärgiks on luua kõikehõlmav raamistik, mis aitab merekultuuripärandit mõista, säilitada ja ühiskonna hüvanguks kasutada, ning seda demonstreerida.

Lisateabe saamiseks palume külastada meie veebisaiti: https://www.pericles-heritage.eu