Σχετικά με το PERICLES

Το PERICLES είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ  με διάρκεια από το 2018 έως το 2021. Το PERICLES προάγει τη βιώσιμη και συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις ευρωπαϊκές παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές μέσω μιας μοναδικής διεπιστημονικής και γεωγραφικά ευρείας προσέγγισης. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί και να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κατανόηση, διατήρηση και αξιοποίηση της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς για το κοινωνικό καλό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.pericles-heritage.eu