Omtrent PERICLES

PERICLES is een onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. Het project loopt van 2018 tot 2021. PERICLES draagt bij aan participatie en besluitvorming ten behoeve vanĀ  duurzaam beheer, gebruik en bescherming van cultureel erfgoed in Europese kustzones. Het project kenmerkt zich door de interdisciplinaire aanpak en de geografische verscheidenheid. De doelstelling is om te komen tot een beter begrip, bescherming en gebruik van maritiem cultureel erfgoed voor algemeen maatschappelijk belang.

Meer informatie is te vinden op onze (Engelstalige) website: https://www.pericles-heritage.eu