Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Welkom op de PERICLES-portal. Als u doorgaat met het gebruik van deze website, stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid, de relatie tussen PERICLES en de gebruikers van deze website bepalen. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden.

De term ‘PERICLES’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website, de afdeling Milieu en Geografie aan de Universiteit van York (York, Verenigd Koninkrijk). De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

● De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

● Deze website maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te volgen.

● Noch wij, noch derden bieden enige garantie, of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel.

● Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of alle producten, services of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.

● Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons, of ons in licentie is gegeven. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright kennisgeving, welke deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

● Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd en die geen eigendom zijn of in licentie zijn gegeven, worden op de website erkend.

● Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.

● Deze website kan ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak, om gebruikers meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).

● Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

● Alle oorspronkelijk gecreëerde gegevens die naar de PERICLES-portal zijn geüpload, worden ingediend onder een Creative Commons-licentie (CC BY-SA 4.0). (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode)

Disclaimer

● De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

● Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de PERICLES portal up-to-date te houden, is het uw verantwoordelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de gegevenseigenaar om de juistheid te controleren. Links naar de bronorganisaties zijn te vinden op deze website.

● Gebruikers wordt geadviseerd zich te houden aan de gegevenslicentievoorwaarden van de relevante bronorganisaties.

● PERICLES en gegevensproviders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze portal of gegevens erin, voor welk doel dan ook.

● Alle oorspronkelijk gecreëerde gegevens die naar de PERICLES-portal zijn geüpload, worden ingediend onder een Creative Commons-licentie (CC BY-NC-SA 4.0 niet geporteerd). (Https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode)

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.

Privacy mededeling

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor ons.  Deze mededeling is van toepassing op alle gegevens die u aan deze website verstrekt. 

Het beschrijft de manieren waarop de Universiteit van York uw gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en deelt. Het geeft ook aan hoe lang we uw gegevens bewaren en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze website wordt onderhouden door het PERICLES-team van de Universiteit van York.  In het kader van deze privacyverklaring is de Universiteit van York de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze website houdt zich aan de algemene privacyverklaring van de Universiteit van York (https://www.york.ac.uk/records-management/dp/your-info/generalprivacynotice/).  Eventuele specifieke details zijn specifiek voor het PERICLES-portaal.  Lees het beleid zorgvuldig door en neem contact met ons op als u vragen of zorgen heeft over onze privacy praktijken.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

De informatie die u verstrekt zal door het PERICLES-team worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de waarden van het maritieme culturele erfgoed die in het bezit zijn van individuen en organisaties.

Het Beleid voor het beheer van onderzoeksgegevens van de Universiteit van York wordt volledig nageleefd. https://www.york.ac.uk/about/departments/support-and-admin/information-services/information-policy/index/research-data-management-policy/

Waar halen we je gegevens vandaan?

Wanneer u zich registreert bij de website, bewaren we de gegevens die u invult op het registratieformulier, alsmede eventuele correspondentie via het Contactformulier.

Welke informatie verzamelen we?

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen bestaan uit uw naam, adres en e-mailadres, geboortedatum en geslacht. We slaan ook alle e-mailcorrespondentie tussen uzelf en ons op.

U kunt ook uw eigen gegevens over het maritieme culturele erfgoed uploaden.  Deze worden zorgvuldig opgeslagen en gebruikt door ons en/of onze projectpartners. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld informatie bevatten over een locatie, data, foto’s en video’s.

Deze gegevensuitwisseling draagt bij aan verder onderzoek, onderwijs en ons nationaal begrip van het maritieme culturele erfgoed. Daarom kunnen geanonimiseerde gegevens worden gedeeld met projectpartners.  Door uw gegevens in te dienen geeft u aan dat u het eens bent met deze aanpak.

Hoe gebruiken we persoonlijke informatie?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

– het opzetten van een account en de administratie

– academisch onderzoek als pseudoniem.

Wat is onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens omdat:

– het noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (zie https://www.pericles-heritage.eu)

– u heeft ons uw toestemming gegeven (u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en beheren in uw gebruikersaccount)

Wanneer delen we persoonlijke gegevens?

Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk.  Wij verstrekken alleen informatie aan derden of individuen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, voor doeleinden van nationale veiligheid, strafrechtelijk onderzoek, en wanneer u ermee akkoord gaat dat wij dit mogen doen.  Alle persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor academisch onderzoek worden als pseudoniem.  Verzoeken om gegevens door externe partijen zullen per geval worden behandeld.

Hoe houden we uw gegevens veilig?

Wij nemen informatiebeveiliging zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens en speciale categoriegegevens te beschermen. De toegang tot informatie is beperkt op een “need-to-know”-basis en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat ze geschikt blijven.

Alle gegevens worden veilig opgeslagen op servers van de Universiteit van York.  De universiteit neemt informatiebeveiliging zeer serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens en gegevens van speciale categorieën te beschermen. De toegang tot informatie wordt beperkt op een need-to-know basis en de beveiligingsregelingen worden regelmatig herzien om hun blijvende geschiktheid te garanderen.  Zie voor meer informatie: https://www.york.ac.uk/it-services/security/.   

In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen. Met betrekking tot dergelijke overdrachten zal de Universiteit voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet op de gegevensbescherming en zorgen voor een adequaat beschermingsniveau voor alle overgedragen gegevens.

Alle gegevens die in het kader van dit onderzoek worden gebruikt, zullen voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten en de code van goede praktijken. Risico’s op het gebied van vertrouwelijkheid en openbaarmaking worden beheerst door de toepassing van informatiebeveiliging- en gegevensverwerkingsbeleid.  Individuele personen zullen worden als pseudoniem door de toekenning van een Unieke ID die zal worden gebruikt om alle elektronische records te identificeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is, afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens gebruikt worden. Deze periode is voor de duur van het project (drie jaar), plus vijf jaar daarna.  Dit is om de waarde van de website te maximaliseren en om de continuïteit van het project te waarborgen.  Alle gegevens zullen daarna veilig worden verwijderd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op informatie, recht op toegang tot uw gegevens, recht op correctie, uitwissing (in bepaalde omstandigheden), beperking, bezwaar of overdraagbaarheid (in bepaalde omstandigheden). U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken.

Vragen van zorg

Als u vragen of zorgen heeft over onze privacy-praktijken of uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via de Contact pagina.

Koppeling naar andere websites / inhoud van derden

Eventuele links naar externe sites, bronnen en gegevens op deze website vormen geen goedkeuring en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud (of de informatie op een gelinkte website).

Uw recht om te klagen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner. Voor informatie over het melden van een probleem aan het Information Commissioner‘s Office, zie www.ico.org.uk/concerns.