Vilkår, betingelser og Beskyttelse af personlige oplysninger

Velkommen til PERICLES portalen. Hvis du fortsætter og anvender websitet, indvilliger du i at følge og være omfattet af de efterfølgende vilkår og betingelser for brug, der sammen med privatlivspolitikken bestemmer PERICLES’ forhold til dig i relation til dette website. Hvis du er uenig i nogle aspekter af disse vilkår og betingelser, bedes du venligst ikke anvende vores website.

‘PERICLES’, ‘os’ eller ‘vi’ referer til ejerne af websitet. Ejernes registrerede adresse er University of York, Environment and Geography Department, York, UK. ‘Du’ eller ‘din’ refererer til brugeren eller den besøgende på websitet.

Anvendelse af dette website er genstand for følgende vilkår for anvendelse:

 • Indholdet på websitets sider er til generel information og anvendelse. Indholdet kan ændre sig uden underretning herom.
 • Websitet anvender cookies med henblik på at kende dine præferencer.
 • Hverken vi eller nogen tredje part udbyder garantier i henhold til den udbudte informations og materialers nøjagtighed, tidslighed, anvendelighed, fuldstændighed eller egnethed til noget bestemt formål.
 • Din anvendelse af information eller materialer fra websitet er udelukkende på eget ansvar. En anvendelse vi ikke er ansvarlige for. Det er dit eget ansvar at sikre, at produkter, services eller information tilgængelig gennem dette website møder dine specifikke krav.
 • Dette website indeholder materialer, der er ejet eller licenseret til os. Dette materiale dækker over, men er ikke begrænset til, designet, layoutet, udseende og grafik. Reproduktion er forbudt, medmindre det er i overensstemmelse med den ophavsretsunderretning, der danner grundlag for disse vilkår og betingelser.
 • Alle varemærker reproduceret på dette website, der ikke er ejet eller licenseret til operatoren, er anerkendte på websitet.
 • Uautoriseret brug af dette website kan medføre skadeserstatning og/eller være strafbart.
 • Fra tid til anden kan dette website inkludere links til andre websites. Disse links er inkluderet for at kunne give dig mulighed for at få adgang til yderligere information. Links er ikke et udtryk for, at vi bifalder de(t) pågældende website(s). Vi har ingen ansvar for indholdet af websites, der henvises til.
 • Din brug af dette website og eventuel uenighed herom er underlagt Englands, Nordirlands, Skotlands og Wales’ love.
 • Alt originalt data uploadet til PERICLES portalen er indsendt under en Creative Commons licens (CC BY-SA 4.0). (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode)

Ansvarsfraskrivelse

 • Informationen tilgængelig på dette website er tiltænkt udelukkende at give generel information.
 • Selvom der ydes en aktiv indsats for at holde PERICLES portalen opdateret, er det dit ansvar at kontakte ejeren af data direkte for at tjekke nøjagtigheden, hvis nødvendigt. Links til dataudbyderorganisationer kan findes på websitet.
 • Brugerne er rådet til at efterleve datalicensens vilkår og betingelser fra de relevante dataudbyder organisationer.
 • PERICLES og dataudbydere vil ikke påtage noget ansvar for tab eller skader opstået af eller i forbindelse med anvendelse af denne portal eller nogen data herfra.
 • Alt originalt data uploadet til PERICLES portalen er indsendt under en Creative Commons licens (CC BY-NC-SA 4.0 unported). (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode)

Jeg har læst og accepteret vilkår og betingelser.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Introduktion

Dit privatliv er vigtigt for os. Denne bekendtgørelse dækker over al data, du stiller til rådighed for dette website.

Bekendtgørelsen klarlægger, hvorledes University of York samler, anvender, opbevarer og deler dine data. Den klarlægger også, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvilke rettigheder du har i henhold til data under den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Websitet er vedligeholdt af PERICLES’ arbejdsgruppe ved University of York. I henhold til nærværende databeskyttelsesforordning er University of York datakontrolløren som defineret i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Dette website er underlagt University of Yorks generelle beskyttelse af personlige oplysninger (https://www.york.ac.uk/records-management/dp/your-info/generalprivacynotice/). Specifikke detaljer er specifikke til PERICLES portalen. Læs venligt persondataforordningen grundigt og kontakt os, hvis der er nogen spørgsmål eller bekymring i forbindelse med praksisser vedr. beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvorfor indsamler vi dine data?

Informationen du stiller til rådighed, vil blive anvendt af PERICLES arbejdsgruppe til bedre at forstå den værdi, individer og organisationer tilskriver den maritime kulturarv.

University of Yorks databehandling i forskningen er underlagt: https://www.york.ac.uk/about/departments/support-and-admin/information-services/information-policy/index/research-data-management-policy/

Hvor får vi dine data fra?

Vi opbevarer data indsamlet fra en formular, du udfylder, når du registrerer dig på websitet samt fra korrespondance gennem ‘kontakt os’ formularen.

Hvilken information indsamler vi?

Den personlige data, vi opbevarer, indeholder dit navn, adresse og e-mailadresse, fødselsdag og køn. Vi opbevarer også e-mailkorrespondance mellem dig og os.

YDu har også mulighed for at uploade dine egne data relateret til maritim kulturarv. Data vil blive opbevaret forsvarligt og anvendt af os og/eller projektpartnere. Sådanne data kan for eksempel vedrøre information om lokaliteter, datoer, fotografier og videoer.

Denne datadeling hjælper fremtidig forskning, uddannelse og vores nationale forståelse af den maritime kulturarvs problemstillinger. Derfor vil anonymiserede data muligvis blive delt med projektpartnere. Ved at uploade dine data accepterer du vores tilgang til datadeling.

Hvordan anvender vi personlig information?

Vi kan anvende dine personlige data med følgende formål:

 • Opsætning af brugerprofil og administration
 • Akademisk forskning (pseudoanonymiseret)

Hvad er vores juridiske grundlag for behandling af personlige data?

Vi behandler dine personlige data fordi:

 • Det er nødvendigt iht. vores legitime interesse (se venligst  https://www.pericles-heritage.eu)
 • du har givet os dit samtykke (du kan når som helst tilbagetrække eller administrere dit samtykke i din brugerprofil)

Hvornår deler vi personlige data?

Vi behandler personlige data fortroligt. Vi oplyser kun information til tredjeparter eller individer, hvis vi er lovmæssigt forpligtede med hensyn til national sikkerhed, efterforskning af kriminalitet, og hvis du har accepteret at dele informationen. Alle personlige data anvendt i forbindelse med akademisk forskning vil blive pseudoanonymiseret. Forespørgsel på data fra eksterne parter vil blive behandlet situationsspecifikt.

Hvordan holder vi din data sikker?

We take information security extremely seriously and have implemented appropriate technical and organisational measures to protect personal data and special category data. Access to information is restricted on a need-to-know basis and security arrangements are regularly reviewed to ensure their continued suitability.

Alle data vil blive sikkert opbevaret på servere ved University of York. Vi tager datasikkerhed ekstremt seriøst og har implementeret hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske tiltag til at beskytte personlige data og specielle kategoriserede data. Adgang til informationen er begrænset til det absolut nødvendige, og sikkerhedsforanstaltninger bliver regelmæssigt evalueret for at sikre fortsat tilstrækkelighed. For yderligere information, se https://www.york.ac.uk/it-services/security/.  

I specifikke tilfælde kan det være nødvendigt at overflytte dine personlige data udenfor det Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I relation til sådanne overflytninger vil universitetet efterleve vores forpligtelse under databeskyttelseslovgivningen og sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau på alle overflyttede data.

Al data anvendt i forskning vil efterleve alle relevante juridiske krav og adfærdskodeks. Fortrolighed og oplysninger om risici er kontrolleret i henhold til tilvejebringelse af informationssikkerhed og datahåndteringspolitik. Individer vil blive pseudoanonymiseret ved allokation af et unikt ID, der vil blive anvendt til at identificere alle elektroniske arkiver.   

Hvor længe opbevarer vi din data?

Vi opbevarer kun din information, så længe det er nødvendigt for det givne formål, informationen anvendes til. Denne periode vil være projektets omfang (tre år) plus fem år efter det. Det er for at maksimere nytten opnået fra websitet og for at tilvejebringe kontinuitet i projektet. Alle data vil blive sikkert bortskaffet.

Hvilke rettigheder har du i relation til din data?

Ifølge EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) har du ret til at blive informeret, ret til at tilgå, ret til berigtigelse, ret til at slette (under særlige omstændigheder), ret til begrænsning, ret til indsigelse eller portabilitet (under særlige omstændigheder). Du har også ret til at tilbagetrække samtykke.

Spørgsmål ved betænkelighed

Hvis du har nogle spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende vores privatlivspolitik eller beskyttelsen af dine personlige informationer, kan du kontakte os gennem ‘kontakt os’ siden.

Links til andre websites / tredjepart indholdet

Alle links til eksterne sider, ressourcer og data fundet på dette website er ikke udtryk for en anbefaling, og vi tager ikke ansvar for indholdet (eller informationen) på de forbundene websites.

Din ret til at klage

Hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi har håndteret dine personlige data, har du ret til at klage til Informationskommissærens kontor. For information vedrørende rapportering af anliggende til   Informationskommissærens kontor, se www.ico.org.uk/concerns.